DnT Web-logo
   

OM ORKESTRET

KONCERTER

BOOKING

SPIL MED

KONTAKT

DET NY TONEFILMSORKESTER
CVR:
26387701

+45 26 84 69 96
BOOKING@DETNYTONEFILMSORKESTER.DK

FØLG OS PÅ FACEBOOK
OG PÅ INSTAGRAM

WEBMASTER
 
 
DnT i Korsbæk, Bakken
 

MUSIK FRA TIDEN
TIL TIDEN

OM DET NY TONEFILMSORKESTER,
HVEM VI ER OG HVAD VI KAN.

VI HAR NOGET TIL DEM!

Husker De Der kommer altid en Sporvogn og en Pige til? Synger De Du er min Øjesten i Badet? Faar De fugtige Øjne af Mød mig på Cassiopeia, bliver det aldrig rigtig Jul uden Julebal i Nisseland, eller cykler De rundt i Foraaret og nynner Er du dus med Himlens Fugle? Saa er Det ny Tonefilmsorkester noget for Dem!

HISTORIEN

Det ny Tonefilmsorkester blev grundlagt i 1998 af en Gruppe entusiastiske Studerende paa Musikvidenskab ved Københavns Universitet. Maalet var at spille de kendte og elskede Melodier fra de danske Lystspil med Respekt for Traditionen og Datidens Klangnormer. Især Svend Gyldmarks Tonefilmsorkester, der lagde Underlægningsmusik til et Væld af Efterkrigstidens Film, var fra Starten den primære Inspirationskilde.

I dag tæller Orkestret omkring 30 Musikere og Vokalister, som hver især brænder for ældre, dansk Underholdningsmusik. Mange af Medlemmerne har en musikfaglig Baggrund, som sikrer et fortsat højt musikalsk Niveau, og alle spiller og synger de paa ganske frivillig Basis.

Det ny Tonefilmsorkester er et unikt Indslag paa den danske Musikscene – et Underholdningsorkester, som engang Forlystelsesetablissementerne i alle større Byer vrimlede med, og som har fostret nogle af de største Navne i dansk Musik, men som i dag er en stærkt truet Art.Det ny Tonefilms-orkester agter at modgaa denne Tendens.

Saaledes er Det ny Tonefilmsorkester ikke blot et festligt Indslag i det danske Musikliv, men har ogsaa en Mission om fortsat at holde Liv i den helt særlige Musikkultur, som Underholdningsorkestrene dannede Rammen om fra Midten af 1800-Tallet til langt op i det 20. Aarhundrede. Vi ønsker,at bringe den ud til alle Ender af Landet og til nye Generationer.

REPERTOIRET

Det ny Tonefilmsorkesters Repertoire tæller i dag 400 Numre og rummer alt fra Revyviser over Operettemelodier til Fædrelandssange, danske Melodi grand Prix-Melodier, danske og internationale Jazzhits samt, selvfølgelig, de skønne Sangefra Lystspillene, der fortsat udgør Kernen i Repertoiret.

En del af Orkestrets Melodier er sande Evergrens, som stadig kan høres i Giro 413, men Orkestret tager sig også kærligt af oversete Perler og giver dem nyt Liv i en ny Kontekst.

I Aarenes løb har orkestret afholdt Koncerter med Temaer som Til Søs, Melodi-grand Prix, Paul Reichhardt, dansk Filmjazz, København og Scalarevyen. Ingen Idé er for sær eller smal til at Det ny Tonefilmsorkester tør tage den op!

DET KAN VI

Gennem sin mere end 15’aarige Historie, har orkestret begejstret Voksne saavel som Børn i alle Aldre. En Koncert med Det ny Tonefilmsorkester er altid et musikalsk Festfyrværkeri, hvor Publikum spontant synger med og selv den mest skeptiske maa overgive sig. Under Ledelse af den karismatiske Kapelmester Jakob Faurholt, til at kæde Numrene sammen og bringe Orkestret sikkert igennem Løjerne, er Underholdningen garanteret og vi spiller lige saa gerne op til Dans, som til Mindekoncert.

Foruden Orkestrets egne, selvarrangerede Koncerter, hyres vi ogsaa ofte til diverse Arrangementer, og har saaledes optraadt i saa forskellige Sammenhænge som Golden Days, Korsbæk på Bakken, Græsted Veterantræf, til kommunale Nyt-aarsballer, ved Kongresser og Branchefester, samt til Jul, Skt. Hans og Pinse.

Drømmer De om at faa Det ny Tonefilmsorkester ud at spille til Deres Arrangement, saa kontakt Koncertmester David Granum og hør nærmere om Mulighederne. Vi skræddersyr gerne en Koncert til lige netop Deres Behov,

— lad kun Fantasien sætte Grænser…